Sunday, 16 October 2011

LATIHAN SAINS TAHUN 1
Tandakan (√) pada soalan yang betul, (X) pada yang salah.

1.Ayam ialah benda hidup. .......................................( )
2.Benda hidup boleh membiak. ....................................( )
3.Benda yang bergerak dinamakan benda hidup. ....................( )
4.Benda bukan hidup tidak bernyawa. .............................( )
5.Pokok betik memerlukan air untuk tumbesaran. ..................( )

No comments:

Post a Comment