Sunday, 4 December 2011The Butterfly Songhttp://youtu.be/imO2NiKo_AQ

Body Parts Word Jumbles

Can you unscramble the body parts?
1. ringef - ______________
2. amr - ______________
3. aer - ______________
4. egl - ______________
5. otof - ______________
6. adhe - ______________
7. hmotu - ______________
8. oet - ______________
9. eey - ______________
10. sone - ______________
11.hadn - ______________
12. iksn - ______________

Good Luck to you all !!!

BODY PARTS

Can you find the hidden body parts?

n n b n e c k x z d b y
o o a s f i n g e r e e
t s c s u g j e t n l y
c e k j a r m a o i l e
q s u p c j g r e y y p
q a o r h a n d y w n u
f o o t h h u l h e a d
z f t d t f o e a o t q
z m o u t h r g c u a d
b c h e s t g p w a b g

Answers: 1. arm 2. leg 3. hand
4. foot 5. finger 6. toe
7. back 8. neck 9. head
10. chest 11. nose 12. eye
13. ear 14. mouth 15. belly

Saturday, 3 December 2011ORGAN-ORGAN DERIA

Tahukah anda.....
A)Deria Penglihatan
Alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata.

B)Deria Pendengaran
Manusia merasa bunyi melalui deria pendengaran.Pendengaran adalah kemampuan untuk mendengar suara. Telinga merupakan organ pendengaran.

C) Deria Sentuhan
Organ yang terlibat dalam pengesanan rangsangan sentuhan adalah kulit.

D) Deria Hidu
Hidung berfungsi sebagai organ untuk membau.Kita dapat menggunakan organ hidung untuk membezakan benda yang berbau wangi dan benda yang berbau busuk.

E) Deria Rasa
Lidah dengan kebolehan banyak pergerakan , membantu membentuk bunyi dalam pertututran. Empat jenis rasa yang boleh dikesan melalui lidah iaitu manis , masam , masin dan pahit.

suara burung berkicauanhttp://www.youtube.com/watch?v=IyFluo0Hqx8

Wah , banyaknya burung!!! Cuba dengar suara burung berkicauan???Suara tentunya merdu!